TELEVİZYON-BİLGİSAYAR

Çocuk yetiştirmede aile ve okul kurumlarının etkileri çok büyüktür ve belirleyicidir. Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucu yazılı ve görsel basının, bilgisayarın, cep telefonunun ve internetin hayatımıza girmesi sonucu bu teknolojik gelişmeler de aile ve okul kadar etkili hale gelmiştir.

 

Çocuklar küçük yaşta henüz neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu ayırt edecek gelişme aşamasına gelmeden televizyon ve diğer medya araçlarıyla karşılaşmakta ve bunların baskısına ve yönlendirmesine maruz kalmaktadır. Bu durum çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Televizyondaki haberler, reklâmlar, diziler ve klipler ya şiddeti erkenden ve bol olarak çocuklara göstermekte ya da tüketiciliği belirgin şekilde körüklemektedir. Çocuklar bu tür haberleşme araçlarıyla ihmal ve istismara maruz kalmaktadırlar. Özellikle de çocuk programlarının ve de çocukların televizyon izleyeceği saatlerde yayınlanan programların çocuğun gelişimine yönelik olumlu özellikler taşıması sağlanmalıdır. Reklâm gelirinin televizyon için çok önemli olması, çocukların reklâmları çok seyretmesi ve reklâmın cinsellik ve tüketim güdülerine hitap etmesi de reklâm seyretme konusunu önemli hale getirmiştir. Tüm görsel ve yazılı basının cinsellik, şiddet ve tüketim güdülerine yönelik olması ve çocukların devamlı şekilde bunlara maruz bırakılması çocuğun ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu gibi yayınların devletçe denetlenmesi ve engellenmesi, ailelerin bu konularda duyarlı olmaları ve çocukların bunlara maruz kalıp kalmadığını denetlemeleri gerekmektedir.

 

DEVAMI>>

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez