İDRAR KAÇIRMA (ÜRİNER İNKONTİNANS)

İdrar kaçırma=İnkontinans, çocuklarda idrar kontrolünün gelişmesinin beklenildiği yaştan sonra, sosyal olarak uygun olmayacak bir şekilde,  kontrol edilemeyen, istemsiz damlalar halinde veya yoğun olarak idrar kaçırma durumudur. Diğer bir tanımlama ise basit gece işemesi (monosemptomatik noktürnal enürezis=çocuğun başka herhangi bir semptomu olmaksızın uykuda işemesidir.)dışında kalan tüm idrar kaçırma durumları çocuklarda inkontinans olarak tanımlanır.

3 yaşını doldurmuş çocukların %98'i gündüz idrar kontrolünü, %78'i gece idrar kontrolünü sağlarlar. Bu nedenle 3 yaşını doldurmuş çocuklarda gündüz idrar kontrolü sağlanmamış ve gündüz  idrar kaçırma var ise inkontinans (idrar kaçırma) tanısı konulur. Bu çocukların Pediatrik Nefrolog tarafından araştırılması gereklidir.

İdrar kaçırma mesanenin (idrar torbasının) işlev bozukluğu sonucu oluşmaktadır.

İdrar kaçırmanın (inkontinans) nedenleri :1- Fonksiyonel idrar kaçırma, 2- Sinir kökenli (nörojenik) idrar kaçırma, 3- Yapısal (anatomik) nedenler

Sıkışma sendromu: En sık görülen formdur. Fonksiyonel idrar kaçıran çocuklarda %57-60 oranında görülür. Dolma fazında istemsiz kontraksiyonlarla karakterizedir. Mesanenin dolma fazı bozukluğudur. Urge sendromu (Aşırı aktif mesane) veya mesane instabilitesi de denilir.

Tanı koymada hastanın hikayesi çok önemlidir. Sadece gece veya uykuda iken ortaya çıkan, başka hiçbir semptomu olmayan gece idrar kaçırma kolaylıkla ayırt edilir ve bu grup hasta için araştırmaya gerek yoktur. Gece işemesi (enürezis) ile idrar kaçırma (inkontinans) ayrımı mutlak yapılmalıdır.

İdrar kaçırma(= İnkontinans)'da tanı için: işeme sıklığı çizelgesi, kabızlık çizelgesi,  ultrasonografi,  işeme sistoüretrografisi (İSUG) ve ürodinami  tetkikleri yapılmalıdır.

TEDAVİ:

-Üroterapi

-Eşlik eden kabızlık ve idrar yolları enfeksiyonun tedavisi

-İdrar kaçırmaya yönelik ilaçlar (antispazmodik ve antikolinerjik ilaçlar)

-Gerekirse TAK (Temiz Aralıklı Kateterizasyon)

-Cerrahi Girişimler (Mesaneyi büyütücü, boşaltmayı kolaylaştırıcı, idrar kaçırmayı engelleyici ameliyatlar)

Üroterapi:İlaç veya cerrahi müdahale olmadan alt üriner sistemin tedavisi anlamına gelir. Üroterapide iki yöntem uygulanır. Standart tedavi ve spesifik tedavi. Standart tedavi davranışsal tedavi olarak ta adlandırılır. Çocuğun işeme alışkanlıklarının düzeltilmesi için eğitim verilir. Başarı %70'dir. Spesifik tedavi ise fizyoterapi, alarm tedavisi ve biofeedback tedavidir.

İdrar kaçırma tedavi edilebilir bir hastalıktır.

 

DEVAMI>>

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez