Hematüri

İdrarda (görülmesi gereken miktardan daha fazla) eritrosit (kan) görülmesine, hematüri denilir.

5-10 ml taze idrar (mümkünse sabah ilk idrar) 2000-3000 devirde 5 dakika santrifüje edilip, üst kısım (supernatant) atılır, kalan 0.5-1 ml idrar lama aktarılıp, mikroskopta 10X40 büyütmede ortalama 10-20 alan taranır ve ortalama her alanda 5’ten fazla eritrosit saptanması; dipstick (idrar çubuğu) ile değerlendirmede yeşil renk; otoanalizör (makina ile sayım) ile mikro litre (ml) ’de 10-20’den fazla eritrosit hematüri olarak değerlendirilir.

İdrarda eritrosit=kan olmadan hemoglobin ve myoglobinin varlığı da idrar daldırma çubuğunda yeşil renge neden olur. Hematüri nedeniyle idrar değerlendirmelerinde mikroskobik idrar değerlendirilmesi mutlaka yapılmalıdır.

İdrarda renk değişikliği olmaksızın (idrar normal sarı renkte) ve sadece kimyasal testlerle ya da mikroskobik inceleme ile eritrosit (kanama) saptanıyor ise bu duruma mikroskobik hematüri denir. Mikroskobik hematüri bulgusuna başka yakınmalar ve fizik muayene bulguları eşlik ediyorsa, semptomatik mikroskopik hematüri tanımı kullanılır. Her idrar tahlilinde, devamlı hematüri tespit ediliyor (özellikle mikroskobik hematüridir) ise bu duruma persistan hematüri denilir. İdrar tahlillerinde arada bir dönem idrar normal izleniyor, bir süreden sonra bir dönem hematüri (makroskopik veya mikroskopik olabilir) saptanıyor ise bu duruma reküren hematüri denilir.

ÇOCUKLARDA HEMATÜRİ YAPAN NEDENLER:

I-Glomerüler hastalıklar II-Nefrolitiyazis (üriner sistemde  taş) , hiperkalsiüri III- İnfeksiyonlar IV-Anatomik anormallikler V-Hemorajik, hemolitik hastalıklar VII-Vasküler hastalıklar VI-İntersitisyel nefritler ve tubulointerstisyel hastalıklar VII-Vaskülitler IX-Kistik hastalıklar X-Travma-yaralanmalarXI-Tümörler XII-ilaçlar XIV-Ateş yüksekliği'dir.

Bilinç bulanıklığı, makroskobik hematüri + tansiyon yüksekliği olanlar, makroskobik hematüri + ödem olan hastalar hastaneye yatırılmalıdır.

Kısa süreli izole mikroskopik ( proteinüri, hipertansiyon, böbrek yetmezliği olmayan) hematüri önemli değildir. Fakat, bu tür hastalarda izole mikroskopik hematüri sebat ediyor ise veya tekrarlıyor ise bunun nedeni bazı genetik hastalıklar olabilir.

İzole mikroskopik hematüriye neden olan genetik hastalıklar:Alport Sendromu, İnce membran hastalığı, HANAC Sendromu, Epstein/Fechtner sendromu, CFHR5 nefropati, Fibrinektin depozitli glomerülopatidir. Ayrıca genetik bir hastalık olmayan IgA nefropatiside sadece izole hematüri ile kliniğe gelebilir. Bu hastalıklar, uzun dönem sonra böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Hematüri bulgusuna sahip hastalar mutlak değerlendirilmelidir ve hastalığın ayırıcı tanısının yapılması gereklidir. 

Devamı

Site içeriğinde bulunan yazı ve makaleler bilgi sağlamak içindir.
Hekim hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez